Export av svensk miljökunskap till utlandet

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

I Sverige har man sett hur miljön kommer att påverka vår framtid och man satsar stora pengar för att ta hand om den på bästa sättet. Utvecklingen har gått snabbt jämfört med de flesta andra länder. De flesta företag anpassar sin verksamhet till miljön, konsumenter betalar extra för att köpa miljövänliga produkter, och barnen lär sig källsortera redan i skolan och på dagis. Bryr man sig inte om sin framtid då gör det ingen annan det heller.

Details

Trender

Miljö är ett globalt problem, men alla i världen prioriterar den inte på samma sätt. Många öst- och centraleuropeiska länder har länge bara prioriterat behov som föda, bostäder och arbete. Först idag börjar man bli medveten om problemet, och miljöfrågorna får även där en betydande roll.

Stora städer producerar tusentals ton livsmedelsavfall varje dag, kemiska industri förorenar vatten och fabriker släpper ut mängder av giftiga ämnen. Enorma miljöbelastningar har gjort att miljösanering blir nödvändigt. Marknaden för svenska miljöanpassade produkter och svensk miljökunskap öppnar sig. Den nya miljötrenden innebär stora förändringar och problem. De flesta öst- och centraleuropeiska länder ligger inte speciellt väl framme när det gäller miljöteknik. Europeiska länder har i regeln hårdare lagstiftning när det gäller miljöfrågor. I takt med ett stigande miljömedvetande och en ekonomisk tillväxt i dessa länder kommer efterfrågan på miljökunskap att bli enorm. 

Utbildning och information om miljöfrågor kommer att bli en affärsmöjlighet i sig. Nya behov kommer att skapa nya arbetsuppgifter och nya yrken. Det börjar bli vanligt att företag tar in speciell kompetens för att skaffa sig ett bättre miljökunnande, både när det gäller miljö i allmänheten och när det gäller den egna branschen. De företag som anpassar sig till den nya verkligheten får en stor konkurrensfördel och miljövård blir för dem ett mycket gångbart försäljningsargument. 

Marknaden för olika former av miljövårdsprodukter håller på att explodera. Produkter som rent dricksvatten, speciella ekofilter, miljöanpassade tvätt- och diskmedel och energibesparande produkter bedöms redan idag ha stor potential.

Komma i gång

Det finns en hel del svenska miljöföretag som är framgångsrika inom sina respektive nischer. Att vara en länk mellan svenska miljöföretag och östländerna som har intresse för svenska miljöprodukter och miljökunskap skulle ligga rätt i tiden.

Fråga svenska företag om de vill ge dig rätten att sälja deras produkter mot provision. Starta en agentur och skaffa dig rättighet att sälja deras varor och produkter. Öppna en hemsida på Internet så dina kunder hittar dig. Agenten säljer exportörens varor under hans namn på kommissionsbasis. Kommissionsavtalet kan vara utformat på olika sätt, från en procentuell andel av försäljningen till en grundlön som kompletteras av en procentuell eller fast summa per försåld enhet.

Agentavtal

Som agent har du inget produktansvar och tar ingen finansiell risk. Du marknadsför och säljer exportörens produkter genom kundbesök, mässor, kataloger, varuprov etc. Oftast arbetar du utifrån en prislista som exportören fastställt alternativt förhandlar med kunder utifrån ett lägsta pris som är fastställt. Kundordern vidarebefordras till exportören som levererar varan direkt till kunden d.v.s. importören.

Du kan eventuellt lämna en viss kundsupport och service. Du tillhandahåller alltså endast information om exportörernas produkter och om var man kan köpa dem. Om kunden vill ha mer information ska du ha länkar till olika företags webbsidor på sin hemsida. Du kan även på egen hand ringa in potentiella kunder och ta kontakt med dem. Skaffa i så fall en kontaktperson i respektive land som skall kunna ge dig den information du behöver.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image