Afrikakonsult

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Den afrikanska marknaden öppnar sig steg för steg och redan idag finns många utländska arbetsgivare på plats. Här finns många olika sorters behov. Konfektion, infrastruktur, byggvaror och miljökunskap är några av de mest aktuella produkterna. Afrikanerna satsar mycket på sina bostäder och här finns en enorm marknad för möbler och heminredningsprodukter.

Details

Fakta

Afrika är mer än en biståndsmottagande kontinent. Det behövs ett nytt förhållningssätt till det framväxande och heterogena nya Afrika. Väldigt länge var det just bistånd eller inbördeskrig som toppade ämnena när Afrika kom på tal. Idag är det en kontinent som blivit en intressant investeringsregion för såväl västerländska och österländska finansiärer.

Men det gäller att göra rätt saker på rätt sätt. Få kontinenter är lika divergerade som Afrika, inget land är egentligen det andra likt. Här finns Sydafrika i en ände, Somalia i en annan, och de muslimska arabländerna i norr. Det enda som egentligen binder samman de drygt en miljard invånarna i de 54 länderna är faktumet att majoriteten lever på mindre än en dollar per dag. Det och att den ekonomiska tillväxtpotentialen är enorm.

Tendenser

Bristen på kompetent arbetskraft som orsakar efterfrågan på konsult och utbildningstjänster är också evident. Tendensen om en ny marknad som växer är tydlig och på sikt kommer Afrika att bli en stor handelsplats även för svenska företagare. Men den afrikanska ekonomin har ännu inte vaknat helt och i samhället finns det massor av knepiga regler som gör livet besvärligt för utländska företagare. Lagarna är otillräckliga, alltför komplicerade och förändras snabbt. Systemet är invecklat och byråkratin mer eller mindre ogenomtränglig.

Ett misstag eller en felhandling med afrikanska myndigheter kan förlänga etableringsprocessen i flera månader eller krossa hela affären. Olikheterna ställer krav på anpassning. Språket och heltäckande inblick i kulturen är nyckeln till den afrikanska marknaden. Den som talar lokala språken och känner till systemet har lättare att klara byråkratin och andra praktiska detaljer. Svenskarna kan sällan mer än engelska och många afrikaner är väldigt dåliga på engelska. Då kan det vara svårt att göra affärer med risk för att det kan bli missförstånd på grund av olikheter i kultur och språk. 

I Sverige finns idag många duktiga personer från Afrika som klarar både engelska och svenska perfekt och som dessutom ofta talar andra afrikanska språk.

Så gör du

Har du bra kontakter i ditt gamla hemland, är språkkunnig och vet vad som behövs för att göra affärer med Afrika - varför inte sälja din kompetens till svenska företag som vill prova möjligheterna på den marknaden? Du kan hjälpa till med kontakter, marknadsundersökning eller att boka monter till någon mässa. För att skaffa personliga kontakter och undersöka marknaden på nära håll behöver man ibland resa till platsen och då kan du även erbjuda tolk och översättartjänster. 

Du kan även marknadsföra svenska företag och driva kampanjer som representant eller exportagent. Svenska företag är kända som ärliga och rejäla och har ett gott rykte utomlands.

Kan du själv hitta de svenska produkter och tjänster som är efterfrågade i Afrika har du möjlighet att göra lysande affärer.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image