Etableringskonsult

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Tiderna har förändrats. Idag är investerare överens om att flera öst- och centraleuropeiska länder blivit en blomstrande marknad för många svenska företag. Det pågår satsningar och olika återuppbyggnadsprogram på olika håll och i dessa program finns stora möjligheter för svenska företag.

Details

Så fungerar det

Det är inte så enkelt att öppna verksamhet i ett främmande land, och de flesta svenska företag som vill etablera sig på den nya marknaden behöver hjälp. Här finns ett behov av etableringskonsulter av olika slag som kan hjälpa de svenska företag som vill satsa på dessa nya marknader. Lettland, Polen, Ryssland, Ukraina, Ungern och Balkanländerna är några exempel på nationer som har stort behov av produktiva investeringar och affärsverksamheter som kan skapa intäkter och sysselsättning för befolkning.

Samtidigt finns det i Sverige en mängd invandrare som inte bara har språket utan även affärserfarenhet och kulturen med sig från sina hemländer. Tillgången till konsulter med utländsk bakgrund är speciellt viktigt för de företagen som plötsligt har sett ett affärstillfälle utomlands och snabbt vill investera innan konkurrenterna får fotfäste. Vissa produkter har kort liv och tillfällen måste gripas innan de försvinner. När det gäller det arbete som måste utföras omgående har man ingen lust att leta runt i månader för att rekrytera kompetent folk. I stället ringer man till en expert som kan marknaden och låter denne göra uppdraget.

Så gör du

Som etableringskonsult hjälper du svenska företag som vill etablera sig utomlands. Det kan vara allt ifrån enklare uppgifter som att ta fram adresser till att göra mer omfattande marknadsundersökning. Det kan vara informationsanskaffning, försöka hitta representanter i respektive länder, förmedla kontakter eller annan praktisk assistans. 

Det finns flera register med svenska exportföretag och olika föreningar som har fokus på international handel. Du vänder dig i första hand till de mindre företagen. De stora svenska exportföretagen samarbetar i regel med olika handelsorganisationer i respektive land. Men idag finns det möjlighet även för svenska småföretag att satsa och tjäna pengar på export. Många av dessa har någon speciell tjänst eller produkt som även lämpar sig även utomlands, speciellt nu när Internet gör det lätt att kommunicera med hela världen. Direkt på skärmen kan man hitta nya marknader, leverantörer och produkter. Man kan praktiskt taget sälja till hela världen, det gäller bara att anpassa marknadsföringen till landets villkor, och det kan ju vara en av dina tjänster.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image