En guide till den växande gig-ekonomin

I dag är det många som pratar om gig-ekonomin. Men vad är en giggare? Kortfattat kan man säga att det är personer som arbetar självständigt för flera uppdragsgivare och som i allmänhet lever på flera olika inkomstströmmar samtidigt. 

Det kan vara:

• Oberoende entreprenörer, konsulter, underkonsulter och enmansföretagare.
• De som på sidan av en ”fast” anställning driver en egen verksamhet.
• Tidsbegränsat anställda via bemanningsföretag eller direktanställda, t.ex. timanställda, projektanställda, behovsanställda, säsongsanställda och vikarier.
• De som levererar tjänster av den typ som förmedlas genom sajter som www.fiverr.com m.fl. Det gäller alla som är engagerade i delningsekonomin. Man kan erbjuda tjänster inom i stort sett alla områden.

Är giggare verkligen en ny företeelse eller är det bara ett sätt att definiera begreppet ”frilansare” på ett annat sätt? Frilansare har ju funnits länge. 

Det nya består av förändringar i omvärlden som gör att denna typ av verksamhet blir så mycket enklare att bedriva. Genom globaliseringen och digitaliseringen kan kunderna nu beställa jobb från de som utför uppdrag genom några knapptryck på datorn. Fler och fler vill starta företag och driva egen verksamhet för att skapa ett intressantare och mer innehållsrikt liv. Det har blivit lättare eftersom frilansare nu kan erbjuda sina tjänster på nätet till uppdragsgivare som kan finnas var som helst i världen.

Hur många det är som frilansar om man använder sig av denna breda definition vet vi inte. Det saknas än så länge statistik på detta i Sverige. ”Enligt en studie från konsultbolaget McKinsey kan mellan 20 och 30 procent av arbetskraften i USA och Europa definieras som gig-arbetare. Det är personer som har en hög grad av självständighet i sitt arbete, får betalt per uppdrag eller försäljning och som har kortvariga relationer med sina uppdragsgivare. Med andra ord – motsatsen till medarbetaren som belönas med en guldklocka vid pensionen efter lång och trogen tjänst.” (Källa: Lernia.se).
Det betyder att ca en miljon människor i Sverige är giggare i dag. Dessutom ökar detta antal.

”Fler och fler företag, använder sig av projektanställningar, vikariat, bemanningsföretag och interimslösningar för att inte behöva låsa fast sina anställningar. Långsiktighet har bytts mot matchning och i en gig-ekonomi sysslar HR-funktionen mer med casting, man koncentrerar sig på att hitta rätt person till en specifik uppgift här och nu. För arbetsgivare ligger gig-ekonomins utmaning i att helt enkelt våga ta in ”giggare” på viktiga funktioner, eftersom de bästa inte alltid letar efter en fast anställning.

Här är de fem drivkrafter som skyndar på utvecklingen mot en ny arbetsmarknad:
• Omvärldsförändringar, globalisering och nya kundbeteenden
• Digitalisering och automatisering förändrar kompe- tensbehoven
• Sämre anställningstrygghet och färre möjligheter i mellanskiktet där antalet jobb minskar
• Viljan att driva egen verksamhet ökar
• Nya verktyg och plattformar för matchning (Källa: SEB Make it)

Vilka är fördelarna med att ha flera jobb samtidigt i stället för att fokusera på ett jobb? Kan digitaliseringen ge mig större trygghet? Kommer den tekniska utvecklingen förstöra arbetsmarknaden eller bara göra den annorlunda? Hur kommer nya plattformar på webben och mobilappar göra det enklare att erbjuda tjänster och hitta kunder? Vilka är de nya möjligheterna att få en gig-verksamhet lönsam? Hur växer man som frilansare när det bara finns 24 timmar på dygnet? osv.

Ambitionen med den nya ljudboken ”Skaffa dig flera inkomstströmmar – en guide till den växande gig-ekonomin” är att försöka ge svar på dessa frågor och andra liknande som kan bli aktuella. Här kan du läsa mer om den nya ljudboken.

En artikel från Holger Wästlund

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se