Konsultbolaget Bisevo utbildar genom gamification

Att använda gamification har idag blivit vanligare i flera olika verksamheter. Genom att efterlikna processer från spelvärlden kan allt från rekrytering till utbildning genomföras på ett engagerande och effektivt sätt. Konsultföretaget Bisevo är ett bolag som använder sig av den nya teknologitrenden.

Motivation, lojalitet och engagemang kan stimuleras genom spelifiering som det kallas på svenska. Grundtanken är att önskningar och drivkrafter som finns hos alla besvaras genom spelmekanik, som till exempel prestation, feedback, gemenskap och belöning.

Spelifiering använder ofta spelelement som till exempel nivåer, listor, avatarer, virtuella valutor, matcher eller olika mätare. Anledningen till att gamification fungerar så pass bra för att öka motivation och engagemang är delvis biologisk. När belöningar delas ut utsöndras signalämnet dopamin i hjärnan och en behaglig känsla uppstår. De flesta vill då utföra samma uppgift igen för att få tillbaka samma härliga känsla. Hjärnan är helt enkelt designad för att gilla spel.

Ett exempel på digital gamification

För att förstå hur digital gamification fungerar är det enklast att se på ett verkligt exempel. Konsultbolaget Bisevo utbildar säljpersonal genom att använda gamification i sina digitala säljutbildningar. Utbildningen går ut på att lära eller förbättra säljares kunskaper så de kan göra lönsamma affärer och utveckla kundrelationer.

En del av kursen sker genom deras spelplattform och träningsapp för yrkesroller, GameChanger Bisevo. Appen är utvecklad för att belöna medarbetarna när de utför viktiga arbetsuppgifter och för att stödja dem på ett tydligt och roligt sätt. Det är en anpassningsbar träningsapp som kan fyllas med ett företags eget innehåll.

I appen kan säljare utbildas och stimuleras genom att exempelvis boka och genomföra kundmöten på rätt sätt. Chefer kan utbildas och stimuleras genom att belönas av appen när de ger regelbunden feedback till personalen, rekryterar proaktivt eller håller effektiva möten. Andra interna processer som till exempel logistik, kundservice och säkerhet kan också ge poäng.

Användare av appen kan tävla mot varandra genom att samla poäng, utmana varandra eller göra andra spelrelaterade uppgifter. Användningen av spelplattformen har lett till flera fantastiska resultat. Åtta säljande chefer ökade till exempel sin försäljning med 20 miljoner kronor efter sitt deltagande. Kundservice/innesäljare ökade antalet affärer från sex till tio per person och vecka, samtidigt som projektledare ökade sin lönsamhet upp till 15 procent.

Manuellt eller digitalt

Gamification och gränssnitt som är inspirerade av spel kan användas i de flesta verksamheter som till exempel IT, transport, utbildning eller handel. Det behöver inte heller enbart användas i en digital miljö, utan till och med de vanliga matbutikerna använder sig faktiskt av spelifiering. När du samlar poäng på ICA-kortet för att sedan få belöningar i form av rabattkort är det gamification. Det uppmuntrar lojalitet till butiken och gör handlingen roligare. Samma typ av gamification kan vi se i olika kaffekedjor där man får en stämpel i en bok varje gång man köper något.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se