Checklista för att starta ett företag

Checklistan nedan ger de grundläggande stegen du bör följa för att starta ett företag. Denna lista skall inte tolkas som allsidig. Andra åtgärder kan vara lämpliga för just din typ av verksamhet.
Mer information hittar du hos organisationerna och nätverk kopplade till just din specifika bransch.

Varje kommun kan ha ytterligare krav för att starta och driva vissa typer av företag. För information om generella krav på din verksamhet eller för att starta ett företag, rekommenderar vi www.verksamt.se – där finns samlad information och allt verktyg du behöver för att starta eget.

Checklistan före starten

1. Är du genuint intresserad av den verksamhet du ska starta?
2. Känner du till din egen bransch?
3. Har du stöd från din familj och närmaste omgivning?
4. Vet du vilket stöd du kan få när du startar ditt företag?
5. Behöver du skydda din affärsidé eller firmans namn?
6. Har du kontrollerat vilka lagar som kan beröra din verksamhet?
7. Har du övervägt vilken företagsform du ska starta med?
8. Har du gått igenom ditt personliga nätverk? Behöver du bygga ut det?
9. Har du beräknat hur mycket kapital du behöver för att starta och driva företaget?
10. Är du beredd att ta de ekonomiska risker företagande faktiskt innebär?
11. Har du bestämt hur bokföringen ska skötas?
12. Har du hittat din lokal/arbetsplats?
13. Har du bestämt vilken utrustning du behöver?
14. Har du gjort någon marknadsundersökning?
15. Har du gjort priskalkyler för dina produkter och tjänster?
16. Har du tagit reda på hur dina konkurrenter arbetar?
17. Har du bestämt dig för vilka marknadsföringsåtgärder du ska vidta?
18. Har du någon säljerfarenhet? Kan du sälja din idé, dina tjänster eller produkter?
19. Har du gjort en budget och uppskattat företagets intäkter och kostnader?
20. Har du ordnat finansieringen av företagsstarten?
21. Har du gått igenom vilket försäkringsskydd företaget och du själv behöver?
22. Kommer någon att kunna avlösa dig vid sjukdom, semestrar och liknande situationer?

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se