Starta ett solarium

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Ett solarium kan vara en lönsam verksamhet. Trots varningar om UV-exponering, fortsätter branschen att växa. Vissa människor väljer att öppna en solarieverksamhet under ledning av ett franchisekoncept. Andra vill sätta sina egna kreativa idéer till att starta ett solarium. Ett solarium kan vara lika unikt som sin ägare, men det finns några saker som är gemensamma för alla nystartade solarium företag som du behöver känna till innan du öppnar.

Details

Om du vill starta eget och söker en relativt enkel verksamhet, att starta eget solarium kan vara ett bra alternativ. Det kräver nämligen inga avancerade förkunskaper, och det finns dessutom flera leverantörer av solarieutrustning i Sverige som hjälper dig med allt det praktiska i mycket stor utsträckning. Detta gör att det är lämpligt även för första gång företagaren att starta eget solarium.

Solarier kräver däremot en relativt stor initial investering, men leverantörernas abonnemangsaffärsmodell minskar avsevärt startkostnader. Det är nödvändigt att utbilda dig själv innan du startar ett solarium för att ge bästa service och undvika eventuella fallgroppar.

Marknadsundersökning

För det första bör du givetvis ta reda på om det redan finns befintliga solarier på orten det gäller. Detta kan nämligen komma att påverka hur lönsamt och framgångsrikt ditt eget solarium blir. Om det redan finns solarier på din ort behöver det dock inte betyda att det inte finns plats för ett till. Men om så är fallet, bör du försöka komma på ett sätt som gör att ditt solarium skiljer sig från mängden, t.ex. välja ett gynnsammare läge, en annan kundgrupp, bättre öppettider eller liknande.

Det kan även vara en god idé att försöka ta reda på om ett solarium efterfrågas på din ort. Givetvis är det ganska svårt att veta detta helt säkert, men lite bör man kunna fråga runt i alla fall.

Innan du börjar

För det första måste alla solarieverksamheter anmälas till kommunen, och det ställs vissa krav på vilka solarier som får användas för allmän solarieverksamhet. Din leverantör av solarier bör dock ha kännedom om dessa. För att vara på den säkra sidan kan det dock vara bra att lära sig dessa regler själv också.

Besök solarier. Prova på några av de platserna i ditt område. Läs om affärsrisker, trivsel och första stegen i att öppna ett solarium. Spendera lite tid på andras salong som en del av din forskning. Använd deras solarier, kolla toaletter, och observera deras reception.

För att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till dina kunder, måste du ta reda på vilken utrustning som är i efterfrågan i ditt område, liksom vilka märken är de mest populära och hur de fungerar.

Ställ dina priser, med hänsyn till alla de kostnader som krävs för att driva ditt företag och konkurrenspriser för ditt område. Uppskatta antalet kunder du förväntar dig att ha på en dagbasis och räkna ut det pris som kommer att ge dig vinst samt betala för dina dagliga utgifter.

Utvärdera dina personalbehov. Tänk på kostnaden för att anställa medarbetare, liksom öppettiderna för ditt solarium. Vid anställning av personal, håll dem utbildade på de nyaste produkterna så att de vet vad de ska rekommendera till kunderna.

Skapa en affärsplan för ditt solarium. Bestäm om du vill använda en franchise eller öppna självständigt. Bemannat eller obemannat studio. Lägg till i din affärsplan platsinformation och beskrivning av salong utrymme. Dessutom utrustningslista, personalbehov, finansiell analys, starta upp budget och driftsbudget. Sätt även upp en plan för hur du täcker startkostnader, som inköpskostnader, hyreskostnader och liknande, tills ditt solarium hunnit bli lönsamt.

Hitta en plats

Välj ett ställe som är stort nog att rymma det antal bäddar som du planerar att installera, och som uppfyller alla tekniska krav. Hitta en plats nära kompletterande verksamheter, som hår salonger och spa, för att maximera mängden potentiella kunder som ser din butik.

Lokalens placering och skyltmöjligheter är mycket viktiga komponenter. Fasaden utformas efter din grafiska profil. En fasad skall locka människor att vilja gå in. Den måste ha ett högt uppmärksamhetsvärde, förmedla en känsla samt väcka en nyfikenhet att vilja se mer. Även interiören ska vara noggrant utformad och fastlagd i din profil för att skapa en trivsam och trygg atmosfär.

Köp utrustning

Tänk på att det alltid är bra att kontakta flera av dem för att höra vad respektive leverantör kan erbjuda, detta kan nämligen skilja sig åt en hel del. Det finns ett stort urval av solarier på marknaden, alla med sina egna kvalitetskrav och funktioner. Köp nyare sängar med nya funktioner så mycket som möjligt när du öppnar din salong för att få en konkurrensfördel gentemot befintliga aktörer med äldre sängar. Överväga att installera kompletterande fixturer såsom massage stolar, för att göra din salong sticka ut ännu mer.

Solarier kan kosta så mycket som 100000 kronor helt nya, men de flesta rör sig mellan 50-60 tusen kronor. Begagnade solarier kan vara mycket mindre dyra, men kan också behöva underhåll. Om du köper begagnade sängar, kan du behöva byta ut alla rör innan sängen är klar för kommersiellt bruk.

Gör en utrustningslista och priser för varje enhet. Många distributörer kommer att leverera utrustnings startlista för dig och kan ge dig en rabatt på solarium startpaket. Köp säkerhet plakat och annan lämplig skyltning som ska användas i din salong.

Solariesalonger kan kräva extra försäkringar. Var noga med att din försäkring täcker alla möjliga skulder. Om du är osäker, kolla med ett försäkringsbolag som specialiserat sig på solarier.

När du startar upp ett eget solarium ligger fokus på atmosfären, miljön och komfort men du kan också erbjuda olika produkter inte enbart till solarium utan kanske till hår, naglar, smink etc.

Marknadsföring

Solarier är populära i tätorter och dess näraområden, och kan vara särskilt lönsamma i områden med långa vintrar. 

Ditt solarium behöver kunder. När du har beslutat att öppna ett solarium, har hittat din kommersiella lokal, köpt dina sängar och förnödenheter, och skaffat ev. personal, är du redo att öppna din verksamhet. Du kommer att behöva annonsera. Skriv ner förslag på olika aktiviteter som kan genomföras lokalt, planera samtidigt underlag för annonsering och skyltmaterial till din solbutik.

Du kan placera en annons i din lokaltidning, dela ut flygblad, och även köpa lokal radio tid. Många salonger väljer att skicka ut annonser i tidningen och via vykort som erbjuder en gratis session för första gångs klienter. Detta är ett utmärkt sätt att få nya kunder, några som kanske inte är bekanta med inomhussolning.

Ditt område för exponering bör fokuseras till ditt lokala område. Ha det i åtanke när du tar fram din marknadsplan. Kom också ihåg din lokala telefonkatalog. Många människor söker efter företag på detta sätt, särskilt nya personer i området.

En av de bästa sakerna att göra är att i samband med invigning erbjuda någon typ av särskild introduktionserbjudande. Alla älskar något gratis. När människor är i dörren, kan du sälja till dem andra paket och bygga längre arrangemang.

Leta efter fria platser att annonsera såsom ditt kyrkoblad, gratistidningar och gratis online-annonser.

Ett annat sätt att annonsera är genom att skapa en hemsida för ditt företag. Kostnaden för att skapa en grundläggande webbplats är relativt låg. Du väljer och registrerar ett domännamn och sedan skapar en grundläggande webbsida med fakta om ditt solarium. På hemsidan finner solkunderna både allmän och lokal information om öppettider, kampanjer m.m. Var noga med att uppdatera hemsidan regelbundet med de senaste specialerbjudanden och priser.

Din uppgift är att förmedla en känsla av välbefinnande, trygghet, avkoppling och upplevelse till varje sol kund. Dessa mervärden är de starkaste konkurrensmedlen för ditt solarium.

Stolar, bord, speglar, glashyllor, klädkrokar, pappershållare och duschflaskor är produkter som ingår i konceptet. Välj produkter med hög standard och som är framtagna med hänsyn till den totala upplevelsen som du vill din kund ska uppleva vid sitt besök.

Starta en kundklubb och registrera VIP-kunder. Det innebär att kunden får extra förmånliga solpriser och rabatter vid inköp. VIP-kunderna lämnar också sina mail adresser och mobiltelefonnummer och ger dig tillstånd att skicka information och erbjudanden som mail/SMS.

Krav på solarier- fakta

Du ska följa kraven som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Kraven innebär bland annat:

Varje solarium ska vara märkt med UV typ 3. Detta innebär att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier. Solariet har då en begränsad strålningsstyrka och kan användas utan särskild utbildning. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s S-märke kategorin UV typ 3 och innebär likvärdig strålstyrka.

Solariet ska vara utrustat med godkända rör. På solariet ska det finnas en skylt som anger originalrör, fabrikat och referensbeteckning. Solariet ska vara utrustat med rör enligt fabrikatets skyltning men kan även utrustats med de ersättningsrör som finns angivna på Strålsäkerhetsmyndighetens lista, se länk till höger.

Soltiden ska kunna ställas in av kunden via tidur. Strömförsörjningen till ett solarium ska dessutom vara försedd med ett extra tidur, till exempel en myntautomat som slår av nätspänningen till solariet efter högst en timma.

Vid varje solariebädd ska Strålsäkerhetsmyndighetens anslag "Viktigt för dig som använder solarium" finnas.

Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande bruksanvisningar ska anslås väl synligt. Bruksanvisningen ska ange tid i minuter för första exponeringen i solariet, tider för efterföljande exponeringar beroende på hudtyp samt antal exponeringar som inte ska överskridas under ett år. Alternativt kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund. Du väljer om du vill tillhandahålla skyddsglasögon för engångs- eller flergångsbruk.

Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image