Starta privat tandklinik

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Efter avslutad tandvårdsutbildning har du flera möjligheter - att arbeta för en annan tandläkare, köpa en etablerad praxis eller starta din egen tandläkarpraktik. Alla som börjar privat blir dock inte företagare. En del blir anställda av kolleger eller inom Praktikertjänst, vilket kan vara ett utmärkt sätt för nya tandläkare att börja privat för att senare få möjlighet att starta som egen företagare . 

Details

Som privat tandläkare är du företagare och tar en ekonomisk risk. Innan du startar är det viktigt att du sätter dig in i de olika frågor som påverkar din kommande verksamhet och skriver en affärsplan. En av fördelarna med att bli en privat tandläkare är att du kan arbeta självständigt och skapa din egen arbetsmiljö som passar dina personliga preferenser och karriärmål.

Du kan rikta in din verksamhet efter dina önskemål både när det gäller arbetsinnehåll, arbetssätt och arbetstid. Du kan också välja arbeta tillsammans med andra i ett lag som kan bestå av tandsköterskor, tandhygienister och receptionist.

 Som tandläkare är din affärsidé redan klar, nämligen att tillhandahålla tandvård. Men du kanske väljer att fokusera på en särskild målgrupp, eller satsa på någon speciell inriktning ex. förebyggande tandvård? Det är dina personliga förutsättningar som styr dina val, hur mycket risker du tar och hur du lägger upp din verksamhet.

Etableringsregler

Varje legitimerad tandläkare får etablera sig som privat tandläkare. För att vara verksam inom allmän tandvårdsförsäkring gäller dock särskilda regler för anslutning till försäkringskassan. För alla blivande privattandläkare, oberoende av anslutning till tandvårdsförsäkringen, gäller följande: senast en månad innan verksamheten påbörjas ska en skriftlig anmälan göras till Socialstyrelsen. Anmälan ska också göras till försäkringskassan om du ska vara ansluten till kassan.

Marknadsundersökning

Innan du går vidare i dina planer på att starta som privattandläkare och företagare bör du analysera marknaden. Detta även om du köper en redan etablerad praktik, vilket är det vanligaste sättet att starta privat. Du måste alltid räkna med ett bortfall av patienter vid byte av tandläkare och då behövs nya patienter. Hur ser marknaden ut? Hur många vuxna bor inom det område där du tänker etablera dig? Finns möjlighet till barn- och ungdomstandvård? Vilka konkurrenter finns där? Finns både folktandvård och andra privata tandläkare? Hur ser utvecklingen ut för kommunen? Arbetstillfällen, nya väggar och infrastruktur? Kommer fler flytta in?

Välj plats för din tandläkarpraktik.

Ska du köpa en praktik så tänk på noga vad du köper. Bland de viktigaste att tänka på är att det finns gott om patienter. Som en tumregel gäller att du bör ha åtminstone tusen patienter för att kunna driva praktiken på heltid och lönsamt. Om du bygger upp en ny mottagning bör du planera hur stora lokaler som behövs. Miljöfrågorna är viktiga. Kraven på företagen har ökat. Inom tandvården ställs ex. krav på amalgamavskiljare för att minska utsläppen av kvicksilver. Innan nya lokaler tas i bruk för tandvårdsverksamhet ska anmälan göras till miljöförvaltningen. Bestäm om du ska hyra utrymme i en byggnad eller bygga din egen anläggning och den beräknade kostnaden. Se till att storleken på anläggningen överensstämmer med din personal och utrustning.

Köp nödvändig tandvårdsutrustning

Detta inkluderar röntgen maskiner, skalpeller och rakapparater, pincett och borrar. Skaffa datateknik för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till dina patienter och underlätta ditt arbete. Inkludera skyddsutrustning såsom handskar och glasögon skall användas vid hantering dina patienter. Köp tjänster från ett försäkringsbolag för att ge sjukförsäkring för verksamheten.

Tänk på marknadsföring!

Många tandläkare är duktiga på att utföra tandvård men samtidigt är inga marknadsföringsexperter. Låt inte denna brist på kunskap hindra din framgång. Anlita en professionell marknadsföring expert för att sätta ihop en grundläggande marknadsföring strategi och plan för din nya praxis. 

Till exempel behöver du en professionell, lätt att navigera webbplats som kommer upp lätt när lokala kunder gör en online-sökning för en ny tandläkare. Skapa en webbplats som levererar relevant information för potentiella kunder. Inkludera dina kontaktuppgifter, personal, kompetens, specialiteter, utmärkelser, utbildning och försäkring information. Köp tjänster från en webbdesigner för att skapa en proffsig hemsida för din tandläkarpraktik så att du kan marknadsföra ditt företag på nätet. 

Du behöver också direkt marknadsföring -material, såsom försäljningsbrev och e-post annonser att skicka ut till potentiella kunder. Andra marknadsföringskanaler inkluderar pressmeddelanden för din lokaltidning och professionella visitkort eller broschyrer. Marknadsföra ditt företag via media till exempel lokal tv och radio.

Hur du kan locka nya och behålla gamla patienter

Oavsett om du just har startat din tandläkarpraktik eller vill utöka din befintliga kundbas, bör du skapa en marknadsplan. Även om det primära målet är att få fler kunder genom dina dörrar, behålla dessa kunder är också en viktig fråga. Att ge en positiv upplevelse uppmuntrar kunderna att komma tillbaka till dig både för deras löpande tandvård och när tandproblem uppstår. Du ökar också chansen för remisser från befintliga kunder när du ger god service. 

Skicka ut enkäter till befintliga kunder för att identifiera förbättringsområden för kontoret. Förbättra dessa områden hjälper till att behålla nuvarande kunder och gör dem mer benägna att hänvisa din praktik till andra. Låt kunderna att fylla i enkäten anonymt så att de känner sig mer bekväma att vara ärlig. 

Träna alla anställda inom kundservice, även om de har erfarenhet. Betona med din personal vikten av att behandla alla patienter med respekt så att de har en positiv upplevelse. 

Uppmuntra befintliga kunder att hänvisa vänner och familj till din praktik. Skapa en remiss program som belönar patienter när deras remisser utnyttjar dina tjänster, såsom en liten presentkort till ett lokalt företag eller en rabatt på nästa tandvård. Skicka ett kort eller rabatt erbjudande till tidigare kunder som blev inaktiva längre än ett år.

Hitta en nisch!

Tandläkare möter en hård konkurrens och för många konsumenter, kan de tjänster som erbjuds verka mycket som alla andra. Effektiv reklam krävs om du vill att din tandklinik ska sticka ut och differentiera sig från mängden. Du bör överväga hur dina tjänster skiljer sig från andra kliniker, som enkel tillgång till bokningen, ett bekvämt läge, innovativa eller smärtfria tjänster, bra priser och en exceptionellt serviceinriktad personal. Tänk på vad du erbjuder som är viktigt för potentiella kunder och understryk det i din annonsering!

Tips!

Gå på www.privattandlakarna.se och se deras manual att starta som privattandläkare. Där hittar du massor av bra tips, checklistor, kalkylexempel m.m.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image