Försäljning av luftrenare

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Inomhusluftens kvalitet är en viktig faktor för hälsa och trivsel. Dess kvalitet påverkas, förutom av utomhusluften, av byggnadens ventilationssystem, av eventuella utsläpp från byggnadsstrukturen samt av det som sker inomhus. De vanligaste orsakerna till problem med inomhusluften är fukt- och mögelskador samt dålig ventilation.

Details

Förmedla denna information till människor och erbjuda en lösning i form av en luftrenare kan ge dig ett sätt att tjäna pengar och samtidigt bygga upp en verksamhet med miljö och hälsa i fokus.

Luftföroreningar påverkar vår livskvalitet

Dagens energisnåla hem är byggda så att de håller luften inne och undviker värmeförlust på vintern och värmeökning på sommaren. Men det som är bättre för elräkning är inte nödvändigtvis bättre för luftkvaliteten inomhus. Den här typen av tät konstruktion gör att hemmet inte kan andas. Att öppna ett fönster är inte alltid rätta svaret heller. Det är då en luftrenare kan hjälpa, speciellt om någon i ett hem lider av allergier.

Luftens kvalitet inomhus

Även om ventilationen fungerar bra är inkommande luft mer eller mindre för­orenad av diverse partiklar. För att fastställa luftens kvalitet så finns det flera olika mätningar som kan utföras, beroende på vad man vill ta reda på. Naturligt innehåller luft kväve, syre och koldioxid samt små halter av ädelgaser.

Utomhusluften är naturligtvis avgörande för vad inomhusluften innehåller. Miljökontoren i de olika kommunerna kan ge upplysning av gjorda mätningar. Vanligtvis finns uppgifter om svaveldioxid, kvävedioxid, sothalten, partiklar, bensen, och marknära ozon. Upplysningar kan även fås på Svenska Miljöinstitutet.

Hur fungerar en luftrenare?

Luftrenaren är en maskin som renar miljön från luftföroreningar. Den förorenade luften tvingas in i luftrenaren. Efter att ha passerat genom ett filter som behåller de största partiklarna når luften den elektrostatiska cellen, varvid denna joniseras. De positiva joner som uppstår förenar sig med de minsta förorenade partiklarna. På detta sätt får de den elektriska laddningen som gör att de attraheras och stannar i uppsamlingssektionen. Med denna process blir luften renare och fräschare eftersom 99 % av smutsen blir kvar i luftrenaren.

Beroende på filtret kan en luftrenare filtrera damm, rök, pollen, hudavlagringar från husdjur, mögelsporer och andra luftburna partiklar som är så små som 0,3 mikroner.

Bestäm försäljningssätt

Flera alternativ finns för att sälja en luftrenare. Vissa företag ger dig möjlighet att sälja deras produkter som dotterbolag. Andra är distributornätverks-försäljningsföretag som innebär att du blir en distributör och får i uppdrag både att själv sälja företagets produkter samtidigt som du också värvar nya försäljare. Ett annat alternativ är att du kontaktar tillverkare för att fråga om du kan bli en direkt distributör och sälja deras luftrenare till andra detaljhandlare. Slutligen kan du skapa en lager genom att köpa ett antal luftrenare direkt från tillverkaren eller distributören till grossistpriser och sälja dem vidare med vinst.

Söker du en hemma business, internet är ett fantastiskt verktyg som tillåter dig att arbeta på distans.

Marknaden

Många människor satsar på hälsa men fokuserar bara på vad de äter eller hur mycket de tränar. De glömmer föroreningar i luften. Trots att skadliga ämnen i inomhusluften kan vara mycket farligare än en påse chips om hemmet inte ventileras ordentligt.

Var kan man använda luftrenaren? Ja, i princip överallt! I hela huset, källaren, tvättstugan, garaget, i arkivet. På kontoret, i offentliga miljöer, restaurang och hotell. Luftrenare passar särskilt bra till dem med allergiska besvär och är effektiva mot mögellukt. Luftrenare bidrar också till en bättre nattsömn.

Identifiera dina kunder

Fler och fler konsumenter är i behov av produkter som kan hjälpa dem med att hålla luften i sina hem rena och fräscha. Marknaden för luftrenare är som sagt stor, så begränsa dig helst inom ett kundsegment, så du blir känd just inom din målgrupp.

Till exempel kanske du vill sälja luftrenare för människor som behöver luftrenare för sina hem eller bostadsrätter på grund av allergier eller till personer med nya bostäder som innehåller massor av kemikalier och gifter från konstruktionen. Ett annat alternativ är att sälja luftrenare till tillverkare som behöver friska luften i sina anläggningar.

Att sälja luftrenare till enbart företagskunder kan också vara ett sätt att profilera sig.

Tilläggsförsäljning

Som ett naturligt komplement till försäljning av luftrenare kan du exempelvis erbjuda filterbyten för att generera intäkter efter att du säljer renaren själv. Håll koll på när varje kund behöver byta luftfilter, och skicka ut en påminnelse en månad innan det är dags att byta filter. Gör det enkelt för kunden att beställa nya filter, till exempel genom att ge din webbadress om du säljer filter på nätet eller ge ditt telefonnummer för att ta order på det sättet.

Om du säljer produkter för att främja en hälsosam miljö, kanske du vill lägga till produkter som allergifria sängkläder eller luftrenande växter, bara för att ha något lite annorlunda att erbjuda dina kunder. Ta med en rabatt för att uppmuntra människor att köpa från dig i stället från en konkurrent.

Marknadsföring

Övertyga människor om hur viktigt det är att rensa upp luften de andas inomhus är nyckeln för att göra försäljningen. Du säljer inte luftrenare – du säljer bättre livskvalitet!

När du har valt en leverantör, är det dags att marknadsföra ditt företag med visitkort, annonsering på nätet, flygblad, och sociala nätverk. Du kan också erbjuda hemdemonstrationer.

Använd fakta och miljöorganisationernas uttalanden i reklamen. Till exempel, om du säljer renare för personer med allergi eller astma, beskriv hur din luftrenare tar bort virus, mögel och annat skadligt som orsakar lungirritation från luften.

Hyr en monter på mässor om din målgrupp är villaägare, och förklara hur din luftrenare förbättrar luftkvaliteten, minskar hälsoproblem samtidigt gör rummen bekvämare.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image