Fastighetsmäklare

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Fastighetsmarknaden fortsätter vara het. Köparna står i kö för att köpa villor, bostadsrätter och lokaler. Tack vare låga räntor, många familjer vill och har ekonomiska möjligheter att köpa sig ett hus trots att det är dyrt. I husaffärer finns det många fallgropar, både för säljare och köpare och det fordras specialkunskaper för att kunna göra en riktig värdering av huset och för att kunna klara alla juridiska formaliteter. Två av tre hus som byter ägare går fortfarande via en mäklare.

Details

Din roll som mäklare

Att sälja sitt hus eller köpa ett nytt är för de flesta den största investering man gör i livet. Det handlar om mycket pengar och en långsiktig satsning. Samtidigt är det är en personlig och känslig fråga och din kund måste ha förtroende för dig om han ska välja dig bland alla andra mäklare. 

Som mäklaren ska du göra säljaren lycklig genom att sälja huset så dyrt som möjligt och samtidigt göra köparen lycklig genom att hitta det bästa och mest prisvärda huset. För att kunna göra detta måste du vara fullständigt neutral i alla frågor och tillvarata både säljarens och köparens intressen.

Självklart ska du ha kunskap om hus, ekonomi, juridik, räntor och annat som har med fastigheter att göra, men det viktigaste är att du lyssnar och förstår vad din kund är ute efter. För dig är det mycket lättare att söka ett passande hus för kunden om denne vet vad han vill köpa. 

De flesta mäklare jobbar på provision och provisionen skall täcka alla kostnader som man har exempelvis telefoni, annonsering etc.

Komma i gång

Börja med en undersökning där du tar reda på hur många konkurrenter du har, hur många mäklare det finns och hur många hus som säljs per månad eller år i din region. Sedan kan du räkna ut hur många fastigheter som du måste sälja för att verksamheten ska gå runt.

Glöm inte Internet. Nätet har blivit en alternativ väg från mäklare till kund och majoritet av alla affärer förmedlas via Internet idag. Skaffa en dator och koppla upp dig mot tillgängliga databaser. Abonnemangsavgift är liten jämfört med all nytta du får genom att få tillgång till bostadsmarknaden på Internet. 

Ett alternativ i början kan också vara franchising under ett annat mäklarföretag som redan är etablerat. De får en viss procent av ditt arvode men du tar del av deras kundkrets och marknadsföring. När du fått fart på affärerna så kan du starta en egen förmedling.

Att tänka på

Tre absolut vanligaste orsaker som ställer till problem i en fastighetsaffär är att köpare och säljare har olika uppfattningar om vad som ingår i köpet, fastighetens skick och avflyttningsstädningen. Och det är där du ska vara extra försiktig. Som ditt skydd måste du ha ett bestämt avtal och ansvarsförsäkring som ska ersätta säljaren eller köparen ifall du gör något fel.

Försäkra dig extra genom att skaffa ensamrätt på de uppdrag du får. Då har du rätt till ersättning även om säljaren säljer huset själv under den aktuella tiden. Du kan göra hela jobbet åt din kund men också erbjuda enstaka tjänster om t.ex. säljaren fått tag på en köpare på egen hand men behöver hjälp med pappershanteringen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image