Bostadsförmedling

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Tillgången på lediga lägenheter varierar i olika delar av landet. Trots att det i vissa områden finns relativt många outhyrda lägenheter, främst på grund av flyttboomen, är generellt efterfrågan på bostäder hög, särskilt i de stora städerna där många kommer för att studera eller börja jobba.

Details

Där är utbudet begränsat medan efterfrågan ökar. Många byter dessutom lägenhet. En familj byter boende i genomsnitt i intervallet 3-6 år. Särskild svårt är att få tag på lägenhet i de allra centralaste delarna och speciellt de små billiga lägenheterna.

Så fungerar det

Affärsidén består i att förmedla lediga hyreslägenheter snabbt till kunder dvs. bevaka och söka drömbostaden för kundens räkning med hjälp av Internet.

Se till att erbjuda ett rum eller en lägenhet som passar kundens önskemål och betalningsförmåga. Kunderna ska anmäla sitt intresse och du lyssnar noga vad kunderna är ute efter. Numera är det lättare att hitta bostad med hjälp av internet, och du ska utnyttja det. I början var bostadsmarknaden på Internet ett komplement till tidningarnas bostadssidor men sedan länge har den blivit dominerande. Hundratals bostadsförmedlare söker varje dag lediga bostäder på nätet efter sina kunders önskemål om pris och storlek. Där hittar man mer information än som finns någon annanstans och annonsen ligger kvar på webben ända till bostaden är såld. 

I stället för dyra annonser i olika trycksaker ex. i dagstidningar kan du själv annonsera på Internet. Där kan du lämna mer information om lediga lägenheter till dina kunder och samtidigt spara pengar och tid. Ett bra dataprogram kan hjälpa dig vid förmedling av lediga lägenheter och lokaler.

Du ska dessutom samarbeta och ha regelbunden kontakt med bostadsföretagen, ett eller flera, och se till att de ger dig information om lediga lägenheter. När du har registrerat ditt företag brukar de inte ha något mot detta.

Som privat bostadsförmedlare tar du ut en avgift av den bostadssökande. Avgiften för förmedling av bostad får tas ut enligt taxa som fastställts av Kommerskollegium. Det är förbjudet att sälja ett hyreskontrakt, du kan ta betalt bara för att förmedla hyreslägenheter och då endast vid förmedling som leder till ett kontrakt.

Hitta din nisch

Behoven hos dem som söker ett boende är mycket varierande. Du måste försöka hitta en bostad som är anpassad efter kundens individuella önskemål. För att kunna göra detta bör du specialisera dig på förmedling av lägenheter till speciella grupper exempelvis allergiker, studenter eller ensamstående. Då hittar du din målgrupp lättare och din målgrupp lättare hittar dig.

Lokalisera din verksamhet till en stad eller till ett geografiskt område. På det sättet kan du konkurrera med de stora förmedlarna.

Så säger lagen

Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling reglerar detta. Där står det: Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1000 kronor för ett möblerat eller omöblerat rum. Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image